Conferència:La Tordera:un riu humanitzat

Data: Dimarts 19 de Maig

Hora: 20.00 h

Lloc: Biblioteca comarcal de Blanes

Ponent: Dra. Steffi Merbt

Els rius són importants per a la societat perquè aporten aigua al municipi,a la indústria i a l’agricultura,però també per a la qualitat de vida a nivell paisatgístic i d’esbarjo. Només hem de pensar que la majoria de civilitzacions es van començar a desenvolupar prop de rius. Actualment,la majoria de rius europeus estan humanitzats i tenen una qualitat ecològica baixa. La raó principal és una concentració de nutrients (nitrats,fosfats,amoni ,etc.) elevada,però també les restes de pesticides i fàrmacs. Aquestes fonts d’entrada de nutrients i químics al riu poden arribar de manera difusa com en el cas de l’agricultura o bé de manera puntual com poden ser les sortides de les depuradores. Malgrat això,els rius són sistemes dinàmics que s’adapten a aquestes condicions tan variables.

Quins són els impactes humans més importants a la Tordera? Com s’adapta el riu a aquests canvis? Com des del coneixement científic podem contribuir a una millor gestió?

Comments are closed.