Conferència:Perquè estimem el cinema?

Data: Dimarts 15 de Desembre

Hora: 20.00 h

Lloc: Biblioteca comarcal de Blanes

Ponent: Dra. Imma Merino

“Per què estimem el cinema?”

La pregunta “Per què estimem el cinema” es formula en plural,però,evidentment,cadascú que estima el cinema pot respondre-la singularment. Tanmateix,malgrat que ho exemplifiqui a partir de l’experiència i del gust personals,potser és possible esbossar alguns perquès de la fascinació col·lectiva davant de la imatge cinematogràfica. I fer-ho encara ara,quan el cinema ha perdut el seu pes en l’imaginari col·lectiu,la serialitat televisiva sembla haver-li guanyat terreny en el món audiovisual i les mateixes pel·lícules són consumides en petites pantalles que redueixen l’impacte de la imatge cinematogràfica. En tot cas,pot continuar-se rastrejant alguna cosa específica del cinema,que,a banda o més enllà de la narració,té a veure amb la capacitat de crear imatges perdurables que tant poden gestar-se a través del control de la posada en escena com revelar-se amb la captació atzarosa d’un gest o d’una situació inesperada.

Comments are closed.