Conferència:L’adolescent i l’adult. Com es tracten?

Data: Dimarts 16 de Febrer

Hora: 20.00 h

Lloc: Biblioteca comarcal de Blanes

Ponent: Dr. Toni Muñoz

La pregunta convida a reemprendre un diàleg silenciós que,individualment,de ben segur que ja està començat en qualsevol moment que l’adult/professional s’hagi plantejat pel seu compte algunes de les coses que aquí es discutiran. Fer paleses les diferents qüestions i reflexions que planteja el tracte amb la persona en un període de la vida tan vital,però alhora tan vulnerable,com és l’adolescència. Sobretot,les actuacions referents a l’autonomia de la persona menor,atès que integren una preocupació central de l’actuació professional. Ressaltar algunes consideracions que ens facin llum sobre clarobscurs i desvetllar cert misteri sobre l’adolescència per tal d’evitar alguns prejudicis influents en la relació amb els adolescents. Esquivar,en el tracte amb la persona adolescent,dos posicionaments temptadors davant l’autonomia:el relativisme moral i l’individualisme i dues actituds,la permissivitat i la sobreprotecció,que perjudiquen,injustament,l’autonomia de la persona jove. Proposar uns criteris ètics que representin un enfocament comú de respecte a l’autonomia de l’adolescent que poden perfilar un adult/professional facilitador,justament,d’autonomia.

Comments are closed.