Èxit de les Jornades Pedagògiques d’Estiu

Revisió del projectes.

Família i escola del ESC Pinya de Rosa de Blanes.

–Camí inspirador per afrontar el gran repte d’obrir les portes del centre a les famílies des d’una perspectiva d’aprenentatge i col·laboració

–Idea del comunicació per whatsapp interessant amb la versió «piramidal».

–Importància de la definició de rols dins el funcionament de la xarxa whatsapp per mantenir equilibri.

–Dubtes amb les AFA i pares i mares de secundària que estan molt més desapareguts.

–Incloure un docent en els grups de comunicació i no deixar-ho tot als pares delegats.

Sortides Integrades del ESC Mossèn Joan Batlle de Blanes,

–Gran mostra d’aprofitament d’una oportunitat de recurs per establir accions sostenibles.

–Idea que dóna molt sentit i coherència a les sortides que sovint es viuen molt com una illa dins el curs.

–Destacar la gran implicació de tot el claustre i el lideratge de direcció.

–Queden dubtes de com s’avalua i quin % s’apliquen a cada dimensió o àmbit.

–Integrar les sortides en l’aprenentatge és una solució a poder proposar diversitat cognitiva a l’alumnat.

–El repte és consolidar-ho com a línia d’escola.

Aliances externes del ESC Joaquim Ruyra de Blanes

–Molt bona la idea de fer connexions amb especialistes d’altres àmbits.

–Destacar que soluciona una mica el problema de treballar la intel·ligència cinestèsica a les aules.

–El docent és menys protagonista i l’alumne és molt actiu.

–Enllaç amb l’educació emocional.

–El «tàndem» especialista extern i mestre a l’aula ( «l’àngel»)

–Aconseguir acostar la poesia més enllà del paper.

–Atenció al possible cost de portar externs.

–L’avaluació s’hauria de revisar.

–Proposta de sortir a buscar,no d’esperar que vinguin.

Jardins de Santa Clotilde de l’INS Coll i Rodés de Lloret de Mar.

–Excel·lent tècnicament.

–Bona mostra de treball globalitzat per secundària més enllà del crèdit de síntesi.

–La qualitat de proposta viva,revisada cada any.

–Molt rellevant que l’alumnat sigui part implicada en el disseny i revisió.

–Destacar l’ús de rúbriques i carpeta d’aprenentatge.

–Idea de projecte amb dos espais d’aprenentatge (aula i jardins)

–Proposta de connexió amb altre centres,entitats,turisme local,…potser servei comunitari.

Destaca com a conclusions que els reptes que la comunitat educativa té al davant es poden dividir en tres grans grups:família i escola,metodologia d’aula i compromís professional.

A cadascun dels grups hi conviuen diferents reptes,essent especialment rellevants:la millora en educació emocional,la millora en el compartir de tots els agents educatius i l’impuls al treball cooperatiu entre docents.

D’una primera reflexió de possibles accions per dur a terme des de tota la comunitat educativa,més enllà dels docents,es fa notar la importància de les accions formatives i les accions de creació/reforç de xarxes.

La jornada ha servit per crear un grup impulsor,format per part dels participants,amb l’objectiu d’entomar alguns dels reptes detectats com a prioritaris i tirar endavant l’acció transformadora que ajudi a donar-hi resposta.

Comments are closed.