Resum:Biologia i Música:Els secrets de l’oïda absoluta

Carla Conejo comença la seva xerrada plantejant els interrogants que han guiat la seva investigació sobre l’oïda absoluta. Què és,qui la té,com i quan s’adquireix i on hi ha més persones amb aquesta capacitat.

Investigar el talent musical des d’una perspectiva científica necessita acotar el camp de treball,és per això que la ponent va decidir concretar l’estudi en l’oïda absoluta. Es tracta de la capacitat d’identificar sons de manera precisa,immediata i sense referència. Aquesta capacitat no implicar sentir més,ni un rang més ampli,ni tan sols implica ser millor músic,sinó que es tracta de poder associar qualsevol so a una nota musical.

Carla Conejo va insistir que es va mal anomenar oïda perfecta i que tampoc és l’oïda relativa. Aquesta darrera és una oïda entrenada a la que li cal sempre una referència,aquesta sí és la que desenvolupen molts músics.

Es calcula que una de cada dues mil persones té aquesta capacitat. Hi ha noms cèlebres que s’ha sabut que ho tenien com:Wolfgang Amadeus Mozart (1756,1791),Ludwig van Beethoven (1770-1827) i músics de tots els temps.

Un de les grans controvèrsies és saber com es desenvolupa. Carla Conejo es decanta per pensar en un desenvolupament de la capacitat lligat a factors genètics i factors ambientals. A nivell genètic els estudis mostren que no hi ha un sol gen responsable i que es tractaria d’una herència no sexual i de caràcter dominant. Això ha fet pensar en la possibilitat que es tracti d’un polimorfisme és a dir que diferents gens tinguin la mateixa funció.

Pel que fa als factors que mostren un desenvolupament adquirit destaca que el cervell no té un centre musical sinó que hi ha diferents centres implicats en la percepció i producció musical. Els darrers estudis mostren que l’oïda absoluta és per les persones que la tenen un llenguatge més. De manera que dels 3 als 6 anys seria el millor moment per adquirir la capacitat. Un entorn musical ric a l’edat òptima en facilita l’adquisició.

Les zones del món on s’acumulen més persones amb oïda absoluta són al Japó (la meitat dels músics ho són) i en les poblacions on tenen una llengua tonal.

"Biologia i Música:els secrets de l'oïda absoluta"Carla Conejo from aulablanes on Vimeo.

Comments are closed.